curve curve

Het plaatsen van een entreemat

Voordat begonnen wordt met de installatie van een Beautifloor entreemat, is het belangrijk dat de ondergrond op de juiste manier wordt voorbereid. Zorg dat deze druk- en trekvast, scheurvrij, schoon, vlak en droog is. Is dit niet het geval, dan moet de vloer bijvoorbeeld eerst geëgaliseerd worden. Is je mat groter dan 6m²? Dan is verlijmen van de mat ook nodig. Ga langs bij een Beautifloor dealer voor een advies op maat. 

curve curve