curve curve

Goede voorbereiding

Voordat begonnen wordt met de installatie van een Beautifloor entreemat, is het belangrijk dat de ondergrond op de juiste manier wordt voorbereid. Zorg dat deze druk- en trekvast, scheurvrij, schoon, vlak en droog is. Is dit niet het geval, dan moet de vloer bijvoorbeeld eerst geëgaliseerd worden. Is je mat groter dan 6m²? Dan is verlijmen van de mat ook nodig. Ga langs bij een Beautifloor dealer voor een advies op maat. 

curve curve