Beautifloor Disclaimer

 

De informatie op www.beautifloor.nl (de 'site') wordt verstrekt door de firma Koninklijke Peitsman B.V. (‘Peitsman’) te Rotterdam en H.B.C. Wooncomfort, gevestigd te Eskamplaan 120, 2547 GL Den Haag. Door deze site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

 

De informatie op de site is uitsluitend ter informatie bedoeld en wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie. Hoewel wij alle inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de site zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aanvaarding te wijzigen.

 

Peitsman en H.B.C. Wooncomfort en zijn bestuurders, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de site of van de informatie die deze bevat.

 

Peitsman en H.B.C. Wooncomfort is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de site, schade als gevolg van technische defecten of virussen (of gelijkwaardige storende elementen) of door het raadplegen van websites (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op de site wordt verwezen, of door de informatie die deze websites bevatten.

 

Peitsman en H.B.C. Wooncomfort is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertragingen, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

 

De gebruikers van de site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij maken op basis van informatie die zij op of via de site hebben verkregen.

 

De gebruikers van deze site moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, enzovoorts.

 

Auteursrecht

De informatie op deze website wordt verstrekt door de Koninklijke Peitsman B.V. en H.B.C. Wooncomfort. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

De informatie op de site is algemeen en uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Koninklijke Peitsman B.V. en H.B.C. Wooncomfort, al het mogelijke doen om zorgvuldig samengestelde informatie te verstrekken, is het niet onmogelijk dat op deze site onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie verschijnt. Er wordt geen enkele impliciete of expliciete waarborg gegeven van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie en van de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

 

Ingangsdatum en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of gedeelten ervan te verwijderen. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste versie van dit beleid te lezen. Door deze website na de publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, aanvaardt u de wijzigingen. Wij zullen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw toestemming met terugwerkende kracht wijzigen.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 24 mei 2019.

 

Vragen

Als u verzoeken of vragen hebt aangaande dit beleid, of als u uw gegevens wilt updaten, kunt u ons bereiken op:

H.B.C. Wooncomfort

Eskamplaan 120

2547 GL, Den Haag

Of:

Koninklijke Peitsman B.V. - Beautifloor

Boterdiep 56

3077 AW

Rotterdam

Tel. +31 (0)10 - 2921469

 

U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier.